Algemene voorwaarden

1.    Het gebruik van een handdoek is om hygiënische redenen ten allen tijde verplicht tijdens het trainen. Indien je je handdoek vergeten bent, kan je er één huren of kopen aan de receptie.

2.    Na gebruik van de cardiotoestellen vragen wij om het gebruikte toestel te reinigen met het daartoe voorziene papier en reinigingsmiddel.

3.    Het betreden van de fitnessruimte en de leszalen is enkel toegelaten in aangepaste en verzorgde sportkledij, met proper schoeisel en op vertoon van een geldige lidkaart. Sportschoenen met zwarte zolen zijn toegelaten indien het om specifiek indoorschoeisel gaat. Trainen met hoofddeksel, halskettingen, vuile sportschoenen of (teen)slippers is niet toegestaan!

4.    Tassen, jassen, portefeuilles en andere kledingstukken laat je achter in de daartoe bestemde ruimtes. Waardevolle voorwerpen berg je op in de lockers en laat je niet onbewaakt achter in de kleedruimte. De lockers worden gesloten met je eigen hangslot. Bij het verlaten van de club dienen deze slotjes verwijderd te worden!

5.    Losse onderdelen (halters, schijven, springtouwen, ed) leg je na gebruik steeds terug op de juiste plaats. Zo kunnen de leden die na jou komen ook op een comfortabele manier starten met hun training.

6.    De douches moeten op een correcte manier gebruikt worden: een douche neem je naakt (dus ZONDER short). Na het nemen van een douche droog je je af in de natte ruimte om de kleedkamer droog te houden. 

7.    Het verbruik van eigen dranken is toegestaan, maar vergeet niet dat wij een uitgebreid aanbod aan sportdranken en andere hebben, gekoeld en aan democratische prijzen.

8.    In alle ruimtes van de UnityGym geldt een volledig rookverbod!

9.    Kinderen kunnen onder verantwoordelijkheid van hun ouder(s) gebruik maken van de zithoek. Zij worden onder geen beding toegelaten in de fitnessruimte of de leszalen. 

10.    Jongeren tussen 16  en 18 jaar mogen omwille van hun eigen gezondheid enkel deelnemen aan UnityGym – activiteiten onder begeleiding van onze coaches.

11.    UnityGym is niet verantwoordelijk voor diefstal!

12.    Het is niet toegestaan lawaai te maken of andere leden lastig te vallen in de Club.

13.    De klant verbindt zich ertoe geen daden te verrichten die de naam van de club kunnen schaden (zoals bv. Het innemen van doping of deze te verhandelen)

14.    UnityGym  beheert en beschermt de klantgegevens en data conform de GDPR wetgeving.
UnityGym behoudt zich het recht om een lidmaatschap eenzijdig stop te zetten zonder enige vorm van compensatie wanneer er overtredingen tegen dit huisreglement worden vastgesteld. Ook onsportief gedrag, een weinig respectvolle houding of andere misbruiken ten opzichte van andere leden, medewerkers of de infrastructuur van de Club worden niet geaccepteerd!
Cookie instellingen