ONS PRIVACYBELEID

Deze privacy policy legt uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

Ik hecht een grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om jou als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die ik van jou zal verzamelen. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacy policy is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen mij en mijn (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

Door deze website te gebruiken en jouw gegevens te verstrekken, ga jij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop ik jouw persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken.

 

Wie ben ik?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op deze website: www.unitygym.be

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is: UnityGym gevestigd in de Noordkustlaan 2 in 1702 Groot-Bijgaarden. KvK-inschrijfnummer: N/A met BE0757616916

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met mij via mail: info@unitygym.be


Welke gegevens verzamel en gebruik ik.

Ik zal enkel deze gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Ik verwerk verschillende soorten van persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die jij afneemt bij mij en gebruikt op deze website. Ik verzamel en verwerk gegevens enkel die jij mij zelf meedeelt wanneer jij gebruik maakt van deze website.

Jij kan mij ook op verschillende digitale wijzen contacteren, meer bepaald via e-mail of via sociale media. De door mij verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de gegevens die je zelf meedeelt.

 

Ik verwerk jouw gegevens in het kader van mijn werkzaamheden en verzamel jouw gegevens om o.a. jouw vragen, gesteld via e-mail of sociale media, te beantwoorden, nieuwsbrieven te verzenden, en direct marketing.

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de gegevens die ik van je verwerk, het doel van deze verwerking, welke juridische grondslag ik hiervoor gebruik en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. (Deze oplijsting is niet limitatief):

Contactgegevens Gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
  Doel Ik verzamel en verwerk jouw contactgegevens om jouw vragen, gesteld via e-mail of sociale media te beantwoorden, voor direct marketing doeleinden, om jou op de hoogte te houden omtrent events, acties of nieuwsbrieven.
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
  Duurtijd Ik bewaar jouw gegevens tot 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.
Technische informatie Gegevens IP adres, foutmeldingen,…
  Doel Ik verzamel jouw technische informatie om mijn websites verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om naar de toekomst toe te verbeteren
  Grondslag Gerechtvaardigd belang en toestemming
  Duurtijd: Ik bewaar jouw gegevens tot 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.
Cookies Gegegevens Zie mijn cookie policy
  Doel Zie mijn cookie policy
  Grondslag Gerechtvaardigd belang en toestemming.
  Duurtijd Afhankelijk van de geplaatste cookie.

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor mij belangrijk is om aan de hand van deze informatie deze websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker.

De toestemming die jij geeft is steeds vrij. Jij hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van jouw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

Direct Marketing

Ik zal jouw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden van UnityGym zelf. Op die manier kan ik  je op de hoogte blijven houden van de laatste nieuwtjes, acties en events.

Ik doe dit uiteraard enkel met jouw toestemming. Jij kan daarnaast ook deze toestemming steeds intrekken door een mail met jouw verzoek hiertoe te zenden naar info@unitygym.be

Bescherming van jouw gegevens

Ik heb de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. Ik doe uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

Welke gegevens geef ik door aan derden of derde landen?

Ik zal jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wanneer ik daartoe verplicht zou zijn door de wet.

Ik deel alvast jouw gegevens met volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:

 • Hosting van mijn website: Combell
 • Serverbeheerder: Combell
 • E-mailmarketing: Sendinblue

Wat zijn jouw rechten als betrokkenen?

Als betrokkene beschik jij over diverse rechten met betrekking tot de over jouw verzamelde persoonsgegevens. Indien je beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve mij te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail of per post) .

Jij beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie;
 • Recht van aanpassing of rectificatie;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
 • Recht op beperking van verwerking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op overdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen dien je een e-mail te zenden naar info@unitygym.be of per post gericht aan de maatschappelijke zetel.

Wanneer je een verzoek tot uitoefening van jouw rechten indient, zal ik eerst en vooral jouw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dient jij bij jouw aanvraag een kopie te bezorgen van jouw identiteitskaart.

De uitoefening van jouw rechten is in principe kosteloos. Wanneer jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan ik steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door mij gemaakte administratieve kosten. In datzelfde kan ik er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. Jij wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval breng ik je steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heb jij het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 30 juni 2023.

Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij ten allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.

 • Bevoegdheidsbeding

 

Deze verklaring wordt beheersd, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbank van het rechtsgebied exclusief bevoegd.

 

ONS COOKIEBELEID

Algemeen

Met deze cookie policy wens ik jou als bezoeker te informeren over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën bij het gebruik maken van deze website. Deze cookie policy is voor het laatst aangepast op 30 juni 2023.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op jouw computer of mobiel apparaat als je  een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie.

Cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren en te verbeteren. Cookies kunnen zowel door ons zelf geplaatst worden (‘first party cookies’) als door derden (‘third party cookies’). Third party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van een onlinedienst naar derden worden verstuurd.

Cookies worden soms tijdelijk (‘sessie cookies’, deze worden verwijderd als je de browser afsluit) en soms permanent (‘persistent cookies’, deze blijven staan tot ze vervallen of tot je ze wist) geplaatst.

Cookies helpen om jouw  bezoek aan de website te optimaliseren. Ik gebruik cookies allereerst om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen jou en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller.

Welke cookies gebruikt deze website?

Er bestaan verschillende soorten cookies, naargelang de functionaliteit, herkomst en/of bewaartermijn.

 1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker.

Naam Provider Type Duurtijd
_eca_s_id_ Unitygym.be Html Persistent
Noodzakelijk voor het gebruik van de website
_eca_s_id_ Unitygym.be Html Persistent
Noodzakelijk voor het gebruik van de website
Psecwid_dpcument_referrerPSexpired Unitygym.be Html Persistent
Noodzakelijk voor het gebruik van de website
 1. Analytische cookies

Ik zal jouw gebruik tracken met Google Analytics en Facebook Pixel

Analytische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze onlinediensten worden gebruikt. Dit stelt ons in staat meer te weten te komen over de manier waarop jij als bezoeker omgaat met en hoe je reageert op de inhoud van onze website. Op die manier kunnen wij onze website nog beter vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiken. De informatie wordt louter en alleen gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en te analyseren.

Wij gebruiken volgende cookies:

Naam Provider Type Duurtijd
_ga Unitygym.be http 2 jaar
Registreert de unieke ID van een gebruiker die wordt gebruikt om statistische data te verzamelen over hoe de gebruiker de website gebruikt.
_gat Unitygym.be http 1 dag
Wordt gebruikt door Google analytics om de de verzoekssnelheid te vertragen
_gid Unitygym.be http 1 dag
Registreert de unieke ID van een gebruiker dat wordt gebruikt om statistische data te verzamelen over hoe de gebruiker de website gebruikt.
Collect Google-analytics.com Pixel Sessie
Wordt gebruikt om data te versturen naar google analytics over de gebruiker zijn/haar toestel en gedrag. Het trackt de gebruiker over toestellen en marketing channels heen.
Mo-has_visited Unitygym.be http 11 jaar
Geeft een specifieke Id aan bezoekers om het aantal bezoekers te tracken
Mo_is_new Unitygym.be http Sessie
Trackt hoeveel keer een website is bezocht door specifieke bezoekers door een specifieke ID te geven aan de bezoekers
Mo_page_views_counter Unitygym.be https Sessie
Geeft een specifieke Id aan bezoekers om het aantal bezoekers te tracken
Pll_language Unitygym.be http 1 jaar
Houdt de gekozen taal bij van de bezoeker
Psecwid_documentreferrerPSreferrer Unitygym.be Html Persistent
Wordt gebruikt voor statistische doeleinden
 1. Tracking of marketing cookies

Wij maken gebruik van tracking cookies van derde partijen, waaronder Facebook, op de website om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag. Jouw apparaat wordt herkend als jij na onze website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kunnen wij op die andere website onze advertenties tonen. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en zullen dit nooit aan andere bestanden koppelen.

Wij gebruiken alvast de volgende marketing cookies:

Naam Provider Type Duurtijd
_fbp Unitygym.be http 3 maanden
Wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieprodcuten aan te bieden.
Fr Facebook.com http 3 maanden
Wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieprodcuten aan te bieden.
r/collect Doubleclick.net Pixel Sessie
Wordt gebruikt om data te versturen naar google analytics over de gebruiker zijn/haar toestel en gedrag. Het trackt de gebruiker over toestellen en marketing channels heen.
Tr Facebook.com Pixel Sessie
Wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieprodcuten aan te bieden.

Verwijderen van cookies

Je kan de cookie-instellingen aanpassen door de instructies te volgen van de browser. Indien je verder surft op de website, zonder jouw browserinstellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met onze cookies.  Daarnaast kan je cookies ook verwijderen door middel van het permanent wissen van jouw ‘browsegeschiedenis’.

Het uitschakelen van cookies kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van de website en aanvullende services niet meer optimaal zullen functioneren.

Wijzigingen

Wij behoudens ons het recht voor de Cookie Policy op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op de website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookie Policy onmiddellijk van toepassing.

Indien je nog vragen zou hebben omtrent deze Cookie Policy en het antwoord op jouw vragen hier niet vindt, kan je steeds contact opnemen met ons.  Je kan ons steeds bereiken via e-mail  info@unitygym.be

KOM LANGS VOOR EEN
GRATIS SPORTSESSIE